Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Βασίλης Δημητριάδης

Επίτιμο Μέλος ΙΜΣ, Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

Ο Βασίλης Δημητριάδης, μαζί με την Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, υπήρξαν οι ιδρυτές του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και υπεύθυνοι για τη λειτουργία του από το 1987 ως το 1998. Σήμερα είναι επίτιμος ερευνητής του Ινστιτούτου. Ο Βασίλης Δημητριάδης διετέλεσε καθηγητής (και κατόπιν ομότιμος καθηγητής) Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1984 ως το 1998 και έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο.