Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΝΑΥΣ

ΕΠΑνΕΚ

Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – ναυμαχίες Ναβαρίνου και Σαλαμίνας

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ανάδειξη της ελληνικής ναυτικής κληρονομιάς με την δημιουργία τριών ναυτικών εκθέσεων με νέες τεχνολογίες στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία

Επιστημονικός υπεύθυνος Αλεξανδρος Γκίνης, School of Naval Architecture and Marine Engineering, National Technical University of Athens, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ΙΜΣ-ΙΤΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Αθηνών
Συντονίστρια ερευνητικής ομάδας ΙΜΣ Τζελίνα Χαρλαύτη
Ερευνητική ομάδα ΙΜΣ-ΙΤΕ Τζελίνα Χαρλαύτη, Απόστολος Δελής, Κώστας Δαμιανίδης, Κώστας Βλασόπουλος, Νίκος Αλεβυζάκης, Μαριάννα Αμπντουλλάεβα, Γιάννης Διαμαντόπουλος, Δήμητρα Καρδακάρη, Άρης Κυδωνάκης, Αλεξάνδρα Μαρκάκη 
Φορέας χρηματοδότησης: To έργο ΝΑΥΣ  ξεκίνησε τον Ιούνιο 2020 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05103).

Το έργο ΝΑΥΣ στοχεύει να αναδείξει την ναυτική  κληρονομιά με την χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου, ιστορικά και παραδοσιακά ναυπηγήματα καταγράφονται  ψηφιακά και αποτυπώνονται με πιστή και λεπτομερή τρισδιάστατη απεικόνιση. Το ψηφιοποιημένο υλικό με την ανάλογη τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για το Ψηφιακό Αποθετήριο Ελληνικών Ιστορικών/Παραδοσιακών Σκαφών. Από το ψηφιακό υλικό κατασκευάζονται τρισδιάστατα μοντέλα των ναυπηγημάτων καθώς και εικονικές διαδραστικές εμπειρίες. Το έργο φιλοδοξεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει το ναυτικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας σε ένα εύρος εφαρμογών, και ταυτόχρονα να συνδράμει στην έρευνα σχετικά με τη ναυπηγική τέχνη και παράδοση.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν  επίσης τρεις εκθέσεις για το κοινό. Οι δύο από αυτές έχουν επετειακό χαρακτήρα και αφορούν δύο σημαντικά ιστορικά στιγμιότυπα της ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας: τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. και τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Στόχος των επετειακών εκθέσεων είναι  σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τα πλοία που πρωταγωνίστησαν σε αυτά. Η τρίτη έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της ναυπηγικής τέχνης εν γένει μέσα από την παρουσίαση ιστορικών και παραδοσιακών σκαφών.

Οι τρεις εκθέσεις άνοιξαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου και ψηφιακά μέσα από μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τρισδιάστατα (3D printed) αντίγραφα επιλεγμένων ναυπηγημάτων και να συμμετέχουν σε διαδραστικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας.

Ερευνητική Ομάδα

Τζελίνα Χαρλαύτη

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae
Kώστας Βλασόπουλος

Kώστας Βλασόπουλος

Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Κώστας Δαμιανίδης

Κώστας Δαμιανίδης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Δήμητρα Καρδακάρη

Δήμητρα Καρδακάρη

Υποψήφια διδάκτωρ
Άντα Μαρκάκη

Άντα Μαρκάκη

Γραμματεία (Μετακινήσεις)
Άρης Κυδωνάκης

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού