Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΝΑΥΣ

Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – ναυμαχίες Ναβαρίνου και Σαλαμίνας

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων για το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία

Επιστημονικός υπεύθυνος Αλεξανδρος Γκίνης, School of Naval Architecture and Marine Engineering, National Technical University of Athens, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ΙΜΣ-ΙΤΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Αθηνών
Συντονίστρια ερευνητικής ομάδας ΙΜΣ Τζελίνα Χαρλαύτη
Ερευνητική ομάδα ΙΜΣ-ΙΤΕ Τζελίνα Χαρλαύτη, Απόστολος Δελής, Κώστας Δαμιανίδης
Φορέας χρηματοδότησης ΥΠΕΠΘ

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων για το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Τα νέα αυτά προϊόντα και υπηρεσίες αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη αφενός της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και αφετέρου της ελληνικής ναυτικής ιστορίας με χρήση σύγχρονων μεθόδων ψηφιακής καταγραφής και απεικόνισης και διαδραστικής παρουσίασης των εκθεμάτων. Το έργο επικεντρώνεται σε δύο κυρίως δράσεις που παρέχουν τη δυνατότητα για νέου τύπου εκθέσεις:

  • στην ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση και τρισδιάστατη απεικόνιση τεχνικών και ιστορικών στοιχείων ενός πλήθους ελληνικών πλοίων και παραδοσιακών σκαφών ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας που αποτελούν ανεκτίμητη παρακαταθήκη της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και
  • στην ιστορική τεκμηρίωση και παρουσίαση με χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων της ιδιαίτερης σημασίας και αξίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη ναυμαχίας της Σαλαμίνας, που σημειωτέον, το έτος 2020 (έτος κατά το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο) συμπληρώνονται 2500 χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής της

Ερευνητική Ομάδα

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae