Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Παναγιώτα Μήνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Θεατρολογίας
Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης

Η Παναγιώτα Μήνη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στις κινηματογραφικές σπουδές (Πανεπιστήμιο Κρήτης 1993, University of Wisconsin-Madison 1995) και διδακτορικού από το University of Wisconsin-Madison (2002). Η διδακτορική διατριβή της αφορά τις βωβές ταινίες του Β. Πουντόβκιν. Από το 2003 διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα παγκόσμιου κινηματογράφου και κινηματογραφικής θεωρίας και αισθητικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το 2004 ως το 2009 δίδαξε επίσης ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε δυο θεατρολογικά ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και έχει τιμηθεί με μεταδιδακτορική υποτροφία από το ελληνικό Ίδρυμα Ελληνικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και με υποτροφία Comparative Cultural Studies από το Center of Hellenic Studies του Harvard University. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν τον ελληνικό κινηματογράφο, τον σοβιετικό κινηματογράφο, την αρχαιότητα στον κινηματογράφο, τις διασκευές, τη σχέση κινηματογράφου-ιδεολογίας, την κινηματογραφική φόρμα και τα σενάρια του Νίκου Καζαντζάκη. Έχει συγγράψει το βιβλίο Η κινηματογραφική μορφή του πόνου και της οδυνηρής αναπόλησης: Ο μοντερνισμός του Τάκη Κανελλόπουλου (Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2018) και είναι συν-επιμελήτρια των: Υπηρέτριες και υπηρέτες: ιστορικά υποκείμενα και καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο (19ος-21ος αιώνας) (Αθήνα, Παπαζήσης, 2020) και Προσεγγίσεις στην ιστορία του κινηματογράφου (Πανεπιστήμιο Κρήτης & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ι.Τ.Ε., 2020).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,
74100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο: γρ. +30 28310 77264, κιν. +30 6948238691
E-mail: mini@uoc.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

2002:

Ph.D., Department of Communication Arts, University of Wisconsin-Madison

1995-1997:

Ph.D. coursework, Department of Communication Arts, University of Wisconsin-Madison. Ειδίκευση: Κινηματογραφικές σπουδές (Ιστορία και θεωρία κινηματογράφου).

1995:

1993:

Master of Arts, Department of Communication Arts, University of Wisconsin-Madison. Ειδίκευση: Κινηματογραφικές σπουδές (Ιστορία και θεωρία κινηματογράφου).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τομέας Θεατρολογίας-Μουσικολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδίκευση: Κινηματογράφος.

1989:

Πτυχιούχος τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βαθμός πτυχίου: 8,98 (Άριστα).

1985:

Απόφοιτος 3ου Λυκείου Καλλιθέας με βαθμό 19,7 (Άριστα).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Pudovkin’s Cinema of the 1920s» (Τριμελής επιτροπή: Professor Vance Kepley Jr. (κύριος επόπτης), Professor David Bordwell, Professor Lea Jacobs), Department of Communication Arts, University of Wisconsin-Madison, 2002. Διαθέσιμο από: Ann Arbor, MI: UMI Dissertation Services.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

Η κινηματογραφική μορφή του πόνου και της οδυνηρής αναπόλησης: Ο μοντερνισμός του Τάκη Κανελλόπουλου, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2018.

Παναγιώτα Μήνη, Άννα Σταυρακοπούλου, Ιουλία Πιπινιά, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.) Το υπηρετικό προσωπικό στην ελληνική τέχνη, κοινωνία και ιστορία. Μύθοι και πραγματικότητα (working title), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (υπό έκδοση).

Πανεπιστημιακό σύγγραμμα

Θεόδωρος Γραμματάς & Παναγιώτα Μήνη, Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940)- Κινηματογράφος, τομ. Νεοελληνικό Θέατρο 1880-1930. Σκηνοθέτες του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2008 (ενότητες για κινηματογράφο).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων

«Muhammad as a Synthesis of Meditation and Action: A 1932 Screenplay by Nikos Kazantzakis», in Kristian Petersen (ed.), New Approaches to Islam in Film, Routledge (Series: Routledge Studies in Religion and Film) (υπό έκδοση).

«Going Back to Gorki’s Ideas: Donskoi’s Film Adaptation of Mother», in Brigitte Le Juez, Nina Shiel and Mark Wallace (eds), (Re) Writing Without Borders: Contemporary Intermedial Perspectives on Literature and the Visual Arts (working title), Champaign, Illinois, US: CG Publishing (series: New Directions in the Humanities) (υπό έκδοση).

«Η υπηρέτρια στην ελληνική κινηματογραφική κωμωδία», στο: Παναγιώτα Μήνη, Άννα Σταυρακοπούλου, Ιουλία Πιπινιά, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (επιμ.) Το υπηρετικό προσωπικό στην ελληνική τέχνη, κοινωνία και ιστορία. Μύθοι και πραγματικότητα (working title) Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (υπό έκδοση).

«Representations of the Christian Female Virtue in Roman Film Epics: The Sign of the Cross (1932) and Quo Vadis (1951)», in: Eran Almagor and Lisa Maurice (eds.), The Reception of Ancient Virtues and Vices in Modern Popular Culture: Beauty, Bravery, Blood and Glory, Brill, Leiden and Boston (Series: Metaforms), 2017, p. 231-252.

«The Image of the Turk in Greek Fiction Cinema: An Overview», Études balkaniques LІІІ, 2017, 1, p. 55-66.

«Η Οκτωβριανή Επανάσταση στον σοβιετικό κινηματογράφο», Τα Ιστορικά, έτος 34, τχ. 66 (Οκτώβριος 2017) (Αφιέρωμα: 1917: Μεταξύ Επανάστασης και Ιστορίας), σ.165- 185.

«The Historical Panorama in post-1974 Greek Cinema: The Travelling Players, Stone Years, Crystal Nights, The Weeping Meadow», Journal of Greek Media & Culture 2:2 (2016), p. 133-153.

«Striving for the Maximum Appeal: Ideology and Propaganda in the Soviet Cinema of the 1920s and 1930s», in: Y. Tzioumakis – C. Molloy (eds.), The Routledge Companion to Cinema and Politics, Routledge: New York, 2016, p. 161-174.

«A Red Handkerchief Made with Soviet Threads: Kazantzakis’s (and Istrati’s) Screenplay on the Greek Revolution of 1821», Journal of Greek Media and Culture, 2: 1. 2016, p. 49-65.

«Counter-Narratives of World War II in Greek Cinema», Revista de Filologia Romanica [Universidad Complutense de Madrid] vol. 33: No Especial: Reflejos de la Segunda Guerra Mundial en la literature y las artes II, 2016, p. 175-184.

https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/viewFile/55870/50648

«Die Okkupation Griechenlands im griechischen Kino», στο: Chryssoula Kambas and Marilisa Mitsou (επιμ.), Die Okkupation Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. Griechische und deutsche Erinnerungskultur, Köln: Böhlau, 2015, σ. 267-284.

«Έλληνες κριτικοί και νέες μοντερνιστικές τάσεις στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960», στο: Θέατρο και κινηματογράφος: Θεωρία και κριτική (Επιστημονικό Συμπόσιο 16-17 Απριλίου 2010), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2012, σ. 217-241.

«Reflections on Pain, Loss, and Memory: Takis Kanellopoulos’ Fiction Films of the 1960s», στο: L. Papadimitriou, Y. Tzioumakis (επιμ.), Greek Cinema: Texts, Histories, Identities, Bristol-Chicago, Intellect Ltd., 2011, p. 239-254.

«Film Censorship in Greece in 1927: The Case of Eisenstein’s The Battleship Potemkin», Journal of the Hellenic Diaspora 37: 1-2 (July 2011), p. 107-121.

«Μια μέθοδος ανάλυσης κινηματογραφικών διασκευών: Το παράδειγμα της διασκευής της Μάνας του Γκόρκι από τον Πουντόβκιν και τον Ντονσκόι», στο: Φ. Ταμπάκη-Ιωνά, Μ.Ε.Γαλάνη (επιμ.), Από τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο (Πρακτικά ημερίδας), Αθήνα, Αιγόκερως, 2011, σ. 19-42.

«Μια έκλειψη ήλιου (1932) του Καζαντζάκη. Σενάριο για ένα διεθνή διαγωνισμό», στο: Νίκος Καζαντζάκης (Πρακτικά Ημερίδας 12 Νοεμβρίου 2007), Αθήνα, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2011, σ. 159-176.

«Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου και το ελληνικό θέατρο», στο: Α.Γλυτζουρής-Κ. Γεωργιάδη (επιμ.), Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο - Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή. (Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010, σ. 521-530.

«Πλάθοντας για τον κινηματογράφο έναν επαναστάτη προφήτη: Το σενάριο Μουχαμέτης του Ν. Καζαντζάκη», στο: Σ.Ν. Φιλιππίδης (επιμ.), Ο Καζαντζάκης τον 21ο αιώνα, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια μετά» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-21 Μαΐου 2007), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2010, σ. 271-290.

«Vsevolod Pudovkin’s Chess Fever (1925) in its Historical Context», in: Alexandra Ioannidou, Christian Voß (eds.), Spotlights on Russian and Balkan Cultural History, Munich-Berlin, Verlag Otto Sagner, 2009, p. 201-211.

«Εικόνες και ‘υποκειμενική πραγματικότητα’ στο σενάριο του Καζαντζάκη Δον Κιχώτης (1932)», στο: Α. Καστρινάκη, Α. Πολίτης, Δ. Πολυχρονάκης (επιμ.), Πολυφωνία: Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης -Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2009, σ. 213-229.

«Νταντά, Σουρεαλισμός και Αφηρημένη Τέχνη στον Κινηματογράφο», Αριάδνη (Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής), τ. 15, Ρέθυμνο, 2009, σ. 165-183.

«Έλληνες κινηματογραφικοί δημιουργοί. Από το 1965 μέχρι σήμερα», στο: Θόδωρος Γραμματάς, Παναγιώτα Μήνη, Νεοελληνικό θέατρο (1600-1940)— Κινηματογράφος. Νεοελληνικό θέατρο 1880-1930. Σκηνοθέτες του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2008, σ. 69-113

«Από τον νατούρσικ στο σύστημα Στανισλάβσκι. Οι απόψεις του Πουντόβκιν για τον κινηματογραφικό ηθοποιό», στο: Χριστίνα Αδάμου (επιμ.), Ο ηθοποιός ανάμεσα στη σκηνή και την οθόνη, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008, σ. 87-99.

«A Life and Identity in Flux: Young Pontian Greeks in Konstantinos Giannaris’s From the Edge of the City», Αριάδνη (Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής), τ. 12, Ρέθυμνο, 2006, σ. 215-228.

«Όμηρος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη: Φόβος και τιμωρία για το σώμα του μετανάστη»-«Constantine Giannaris’ Hostage: Fear and Punishment for the Body of the Immigrant», στο: Αθηνά Καρτάλου, Αφροδίτη Νικολαΐδου, Θάνος Αναστασόπουλος (επιμ.), Σε ξένο τόπο: η μετανάστευση στον ελληνικό κινηματογράφο-Immigration in Greek Cinema 1956-2006 (δίγλωσση έκδοση), Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Αιγόκερως- Εκδόσεις Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2006, σ. 72-76.

«Συνδυάζοντας το ελληνικό με το ευρωπαϊκό στοιχείο και στοχεύοντας σε ένα ευρύ κοινό: ο Αγαπητικός της βοσκοπούλας (1932) της Ολύμπια Φιλμ», Τα Ιστορικά, τ. 23, τχ. 44 (Ιούνιος 2006), σ. 161-180.

«Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του Ιάκωβου Καμπανέλλη και Η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη», στο: Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Συμπληρωματικός Τόμος, Πάτρα, Περί Τεχνών, 2006, σ. 26-37.

«Echoing the Standard Soviet Literary Criticism and the Party Rhetoric: Kozintsev’s Understanding of Shakespeare and Hamlet», in: Asli Tekinay (ed.), Tribute to Professor Oya Basak: (Re) reading Shakespeare in Text and Performance. Selected Papers from the Oya Basak Conference, Ισταμπούλ, Bogazici University Press, 2005, p. 177-185.

«Scientific Filmmaking and Soviet Ideology: The Case of Mechanics of the Brain», Essays in Arts and Science, vol. XXXIII, no.1 (summer 2004), p. 3-18.

«Η κινηματογραφική διασκευή της Μάνας του Γκόρκι από τον Πουντόβκιν», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ.26, Μάιος-Αύγουστος 2004, σ. 128-146.

«Δραπέτες του μπερντέ και της οθόνης: Η αγωνία του δημιουργού στον Δραπέτη του Λευτέρη Ξανθόπουλου», στο: Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου (επιμ.), Πραγματικότητα και μύθος στο καλλιτεχνικό έργο του Λευτέρη Ξανθόπουλου, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου, Κινηματογραφικό Αρχείο. Σειρά: Η μαρτυρία της κινηματογραφικής εικόνας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003, σ. 127- 161.

Άλλα δημοσιεύματα (βιβλιοκρισίες, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, λήμματα)

«Για τα πρώτα θεατρικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη», Τα Ιστορικά, έτος 33, τεύχος 64 (Οκτώβριος 2016), σ. 258-262. Βιβλιοκρισία για το: Αντώνης Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιμο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του. Συμβολή στη μελέτη της Παρακμής στη νεοελληνική δραματουργία των αρχών του εικοστού αιώνα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009 (544 σελ.)

«Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μέσα από τον κινηματογράφο», Ο Αναγνώστης (περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες), 26/10/2014 (και αναδημοσίευση στις 7/2/2015), http://www.oanagnostis.gr/i-didaskalia-tou-olokaftomatos-mesa-apo-ton-kinimatografo/

«Για τον Λάκη Παπαστάθη» [Βιβλιοκρισία για το: Γιάννης Κιουρτσάκης, Ο νεοελληνικός διχασμός και το μυστήριο της τέχνης: Ξαναβλέποντας δύο ταινίες του Λάκη Παπαστάθη (Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2014)], Ο Αναγνώστης (περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες), 5/10/2014 http://www.oanagnostis.gr/gia-ton-laki-papastathi/

«Οι τέσσερις εποχές του Νίκου Κούνδουρου» [Βιβλιοκρισία για το: Λευτέρης Ξανθόπουλος, Οι τέσσερις εποχές του Νίκου Κούνδουρου (Αθήνα, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2014)], Ο Αναγνώστης (περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες), 28/11/2014 http://www.oanagnostis.gr/i-4-epoches-tou-nikou-koundourou

«Αμερικανικός Κινηματογράφος», στο Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 28, Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική, Χορός, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1999, σ. 20-26 (εγκυκλοπαιδικό λήμμα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΜΙΛΙΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3/6/2018: «Ο Στρατής Καρράς και ο κινηματογράφος», Ιστορία και Ιστοριογραφία του νεοελληνικού θεάτρου», Συνέδριο προς τιμή του Θόδωρου Χατζηπανταζή, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο, 1-3 Ιουνίου 2018. Κατόπιν πρόσκλησης.

27/5/2018: «Νέες προσεγγίσεις στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου», 1η Ερευνητική Συνάντηση του ΚΕΜΕ-ΠΚ: Διάλογος, Διεπιστημονικότητα, Συνέργειες 26 & 27 Μαΐου 2018 Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο.

15/12/2017: «Κινηματογράφος και Ιστορία: Το παιδί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», Θεματική Εβδομάδα "Παιδί και Κινηματογράφος: Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας σε ταινίες με θέμα τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο", ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ, Αθήνα, 11-17 Δεκεμβρίου 2017. Κατόπιν πρόσκλησης.

 

13/12/2017: «Η Ελλάδα του Θόδωρου Αγγελόπουλου», Ομιλία. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο. Κατόπιν πρόσκλησης.

18/11/2017: «Τρόμος στον κινηματογράφο: Πλοκές και τεχνικές», ανακοίνωση στην Ημερίδα «Αναγνώσεις στη λογοτεχνία και τις ταινίες τρόμου", Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ξενία, Ρέθυμνο. Κατόπιν πρόσκλησης.

4/11/2017: «The 1917 Revolution in the Soviet Cinema of the 1930s», Conference: Art and Ideology: 100 Years since the October Revolution, Panteion University, Dept. of Communication, Media and Culture, Athens 3-4 November 2017, Keynote Address.

2/6/2017: «Kazantzakis Adapting Cervantes and Boccaccio», ανακοίνωση στο 20th Annual Mediterranean Studies Association International Congress, University of Malta, Mediterranean Institute, Valletta, Malta, May 31 – June 3, 2017.

26/5/2017: «Ideology and Style in Soviet Film Adaptation of the 1960s: Kozintsev’s Hamlet», ανακοίνωση στο συνέδριο ‘Film Adaptation: Theory, Practices, Reception’, School of Film Studies and School of English, Aristotle University, May 25-27, 2017, Thessaloniki, Greece.

19/4/2017: «Angelopoulos’s Greece», Ομιλία. The Theo Angelopoulos Symposium, The Norwegian Institute, Athens, April 18-19, 2017. Κατόπιν πρόσκλησης.

3/12/2016: «Καθώς οι προτεραιότητες αλλάζουν: Η υπηρέτρια στην ελληνική κινηματογραφική κωμωδία», Ανακοίνωση, Διεπιστημονικό συνέδριο «Το υπηρετικό προσωπικό στην ελληνική τέχνη, την κοινωνία και την ιστορία. Μύθοι και πραγματικότητα», 2-3 Δεκεμβρίου 2016, Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Ξενία’, Ρέθυμνο.

28/5/2016: «The Female Domestic Servant in Greek Film Comedy», ανακοίνωση, 19th Annual Mediterranean Studies Association International Congress, University of Palermo, Ιταλία.

18/5/2016: «Counter-Narratives of World War II in Greek Cinema: Art, Memory, Politics», Ανακοίνωση. Conference: «War Reflections: Precedents and Consequences of WWII in Literature and the Arts»/«Reflejos de la guerra: antecedentes y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la literatura y en las artes», Complutense University,

Μαδρίτη.

24/8/2015: «Going Back to Gorky’s Ideas: Mark Donskoy’s Mother», Ανακοίνωση, ENCLS/REELC 6th Biennial Congress, Dublin City University – National University of Ireland, Galway, Δουβλίνο και Γκώλγουεϊ.

30/5/2015: «Filmic Representations of Greek Island Life», Ανακοίνωση. 18th Annual Mediterranean Studies Association International Congress, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

22/5/2015: «Mercia in The Sign of the Cross: An Ideal Roman Girl during the Great Depression», Ανακοίνωση. Συνέδριο Legacy of Antiquity in Visual and Performing Arts, University of Lodz, Λοντζ, Πολωνία.

9/5/2015: «Film Narration and the Interpretation of the Past in Contemporary Greek Cinema»,

Ανακοίνωση. Film Cultures Conference 2015, Seattle, WA.

24/11/2013: «Ο ψυχαγωγικός σοβιετικός κινηματογράφος κατά τις δεκαετίες 1920 και 1930. Φόρμα και ιδεολογία», ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Κινηματογραφικό Συμπόσιο «Cine συν Ναύπλιο», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 21-24 Νοεμβρίου 2013, Ναύπλιο. Κατόπιν πρόσκλησης.

10/6/2013: «Representations of the Christian Female Virtue in Roman Film Epics. The Sign of the Cross (1932) and Quo Vadis (1951)», Ανακοίνωση. Συνέδριο Beauty, Bravery, Blood and Glory: Ancient Virtues and Vices in Modern Popular Culture, Bar-Ilan University & Ben Gurion University of the Negev, Ισραήλ.

2/04/2013: «Ο κινηματογράφος στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης: Αλληγορίες και κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας», ανακοίνωση στο Θεματικό Εργαστήρι «Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτική στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. Κατόπιν πρόσκλησης.

20/07/2012: «Shaping the Past Differently: The Second World War in Greek Art Cinema of the 1960s and 1970s», ανακοίνωση στο συνέδριο «Erinnerungskultur und Geschichtspolitik der Okkupation Griechenlands (1941-1944). Deutsch-griechisches Gedächtnis in Medien und Literatur», Μόναχο. Κατόπιν πρόσκλησης.

12/07/2012: «The Roman Empire in Hollywood Cinema», ομιλία ως Olympia Fellow in Comparative Cultural Studies (του Center for Hellenic Studies, Harvard University) στη σειρά σεμιναρίων του Harvard Summer Program in Olympia and Nafplio, Ολυμπία.

15/10/2011: «Macedonian Wedding (1960): Takis Kanellopoulos’ Film Reconstruction of Northern Greek Wedding Rituals». Ανακοίνωση στο 22nd Modern Greek Studies Association Symposium, New York.

17/4/2010: «Έλληνες κριτικοί και νέες μοντερνιστικές τάσεις στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Θέατρο και Κινηματογράφος: Θεωρία και Κριτική», Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη. Κατόπιν πρόσκλησης.

18/12/2010: «Μια μέθοδος ανάλυσης κινηματογραφικών διασκευών: Το παράδειγμα της διασκευής της Μάνας του Γκόρκι από τον Πουντόβκιν». Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Από τη Λογοτεχνία στον Κινηματογράφο», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ. Κατόπιν πρόσκλησης.

25/10/2008: «Η εμφάνιση του ομιλούντος κινηματογράφου και το ελληνικό θέατρο». Ανακοίνωση στο «Γ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο: Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο - Από τις απαρχές ως τη μεταπολεμική εποχή», Ρέθυμνο, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

24/05/2008: «Variations on loss, pain and memory: Takis Kanellopoulos’s fiction films».

Ανακοίνωση στο συνέδριο «Greek Cinema: Texts, Contexts, Histories», Λίβερπουλ, Liverpool John Moores University - The University of Liverpool.

23/2/2008: «Υποκειμενική και αντικειμενική πραγματικότητα στο σενάριο του Ν. Καζαντζάκη Δον

Κιχώτης (1932)». Ανακοίνωση σε διημερίδα προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Σταμάτη Φιλιππίδη, Ρέθυμνο, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

5/11/2007: «Από τον νατούρσικ στο σύστημα Στανισλάβσκι: Οι απόψεις του Πουντόβκιν για τον κινηματογραφικό ηθοποιό». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Ο ηθοποιός ανάμεσα

στη σκηνή και την οθόνη», Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης-Σχολή Καλών

Τεχνών. Κατόπιν πρόσκλησης.

12/11/2007: «Πλάθοντας για τον κινηματογράφο έναν επαναστάτη προφήτη: Το σενάριο Μουχαμέτης του Νίκου Καζαντζάκη». Ανακοίνωση στην ημερίδα «Νίκος

Καζαντζάκης», Πειραιάς, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Κατόπιν πρόσκλησης.

19/5/2007: «Πλάθοντας για τον κινηματογράφο έναν επαναστάτη προφήτη: το σενάριο Μουχαμέτης του Νίκου Καζαντζάκη». Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «Καζαντζάκης 2007:

Πενήντα χρόνια μετά», Ρέθυμνο-Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατόπιν πρόσκλησης.

1/10/2006: «Chess Fever by Pudovkin». Ανακοίνωση στο «First Interdisciplinary Slavic Studies Conference: Slavic Studies after the EU-Enlargement: Challenges and Prospects», Thessalonica, Dept. of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia. Κατόπιν πρόσκλησης.

2/07/2006: «Contemporary Greek Cinema». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Films Without Frontiers» του European Cinema Research Forum, Swansea, University of Wales.

09/ 2005: «Constantly Crossing Borders: Constantinos Giannaris’s From the Edge of the City».

Ομιλία στο σεμινάριο «Borders and Borderlands», Κέρκυρα, Durrell School of Corfu.

23/10/2004: «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του Ι. Καμπανέλλη και η Στέλλα του Μ. Κακογιάννη». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη,

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατόπιν πρόσκλησης.

14/5/2004: «Echoing the Standard Soviet Literary Criticism and the Party Rhetoric: Kozintsev’s Understanding of Shakespeare and Hamlet». Ανακοίνωση στο συνέδριο «(Re)reading Shakespeare: Text and Performance», Ισταμπούλ, Bogazici University.

19/9/2003: «Warners’ Promotion of Busby Berkeley’s Musicals». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Film Musicals: From the Classical Era to Postmodern Cinema», Κορκ, University College Cork-National University of Ireland.

18/3/2000: «Space in Ivan the Terrible». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Style and Meaning», Αγγλία,

University of Reading.

2/03/2000: «Ideology, Narrative, and Style in Pudovkin’s Mother». Ομιλία στo Colloquium του Department of Communication Arts, UW-Madison.

25/2/2000: «An Art-Cinema Director Works for an American Studio: Michelangelo Antonioni’s Blow Up». Ανακοίνωση στο 28th&l