Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τάσος Κωστόπουλος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

Ο Τάσος Κωστόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και, από το 2020, μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΜΣ-ΙΤΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RICONTRANS. Από τα είκοσί του χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην «Αυγή» (1985-1987), το περιοδικό «Σχολιαστής» (1986-1990), την «Ελευθεροτυπία» (1990-2012) καi την συνεταιριστική «Εφημερίδα των Συντακτών» (2012-2022)· υπήρξε μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας «Ο Ιός», από την ίδρυση ως την αυτοδιάλυσή της (1990-2015). Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε 59 επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Τσεχία, τις ΗΠΑ, την Τουρκία, το Λίβανο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ιαπωνία, και ως ερευνητής στα προγράμματα του ΕΛΙΔΕΚ “Brutal Intimacies. A History of Rape in Modern Greece, 1900s-1960s” και “The Public Debate on the Prespa Agreement”. Έχει δημοσιεύσει 37 επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά κι εκδώσει έξι βιβλία στα ελληνικά: Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία (2000)· Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη (2005)· Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922 (2007)· Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους, 1956-2008 (2009)· Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίας (2016)· Αστυνομία και «άκρα» στη Μεταπολίτευση. Η έκθεση Γκίκα και άλλα ντοκουμέντα (2017). Η διδακτορική διατριβή του, με τίτλο Εθνικά κόμματα και πρώιμος μακεδονισμός. Η κοινωνική και πολιτική διάσταση της εθνικής διαπάλης στην ύστερη οθωμανική Μακεδονία, θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από τον εκδοτικό οίκο Βιβλιόραμα.

Σχετικές Δημοσιεύσεις