Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τάσος Κωστόπουλος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Κέντρο Ιστορίας της Τέχνης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»