Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Tasos Kostopoulos. "Icon Goldsmiths, Pious Widows, and Holy Maidens. Adventure Narratives of Greek Monks Travelling in Late Imperial Russia.". Museikon. A Journal of Religious Art and Culture / Revue d'art et de culture religieuse 6:169-180.

  • Τάσος Κωστόπουλος