Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Role of Greek Shipowners in the Revival of Northern European Shipyards in the 1950s
ISBN: 9783030260026

Gelina Harlaftis and Christos Tsakas, "The Role of Greek Shipowners in the Revival of Northern European Shipyards in the 1950s” in Niels P. Petersson, Stig Tenold, and Nicholas White (eds.), Shipping and Globalization in the Post-War Era. Contexts, Companies, Connections, Cham, Switzerland, Palgrave/Mcmillan, 2019, pp. 185-212

  • Τζελίνα Χαρλαύτη
  • Χρήστος Τσάκας