Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
 La colonie grecque d'Egypte, These de 3e cycle, E.P.H.E. IV section - Paris IV

Christos Hadziiossif, La colonie grecque d'Egypte, These de 3e cycle, E.P.H.E. IV section - Paris IV, 1981.

Christos Hadziiossif, La colonie grecque d'Egypte, These de 3e cycle, E.P.H.E. IV section - Paris IV, 1981.

  • Χρήστος Χατζηιωσήφ