Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Monitoring olive oil mils wastewater disposal sites using Sentinel-2  and  Planetscope satellite images: Case studies in Tunisia and Greece

Issaoui, W., Alexakis, D.D., Nasr, I., Argyriou, A., Alevizos, E., Papadopoulos, N., Inoubli, M., (2021).  Monitoring olive oil mils wastewater disposal sites using Sentinel-2  and  Planetscope satellite images: Case studies in Tunisia and Greece, Agronomy, 12(1), 90

The goal of this study is to assess the capability of remote sensing data to identify and map OMW disposal sites through the application of various established image-processing techniques applied in different satellite products, such as Sentinel-2 and PlanetScope.

  • Νίκος Παπαδόπουλος
  • Νάσος Αργυρίου
  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Ευάγγελος Αλεβίζος
https://doi.org/10.3390/agronomy12010090