Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ευάγγελος Αλεβίζος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Ευάγγελος Αλεβίζος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών, Ίδρυμα Ερευνών και Τεχνολογίας Ελλάς (ΙΤΕ) και είναι Ωκεανογράφος με ειδίκευση στη χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα, 2008) και έλαβε το διδακτορικό του στη Φυσική Γεωγραφία από το Christian Albrechts Universität zu Kiel (Γερμανία, 2017). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών, εργάστηκε στο GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research (Κίελο, Γερμανία, 2013-1017). Έχει εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών χαρτογράφησης και απεικόνισης του θαλάσσιου πυθμένα, που περιλαμβάνουν υδροακουστικά (ηχούς πολλαπλών ακτίνων, σόναρ πλευρικής σάρωσης) και οπτικά (drone, δορυφόροι) σύνολα δεδομένων. Διαθέτει ευρεία εμπειρία σε GIS και μεθοδολογίες ανάλυσης εικόνας, γεωστατιστική και γεωμορφολογία. Τα τελευταία χρόνια, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα, από την παρακολούθηση παράκτιων ζωνών έως τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων και έχει αναπτύξει διάφορα γεωχωρικά εργαλεία (π.χ.: σενάρια Matlab, σύνολα εργαλείων GIS) και ροές εργασιών για τον χαρακτηρισμό ιζημάτων, χρησιμοποιώντας ακουστικά δεδομένα οπισθοσκέδασης, ταξινόμηση βενθικών οικοτόπων με χρήση πολυμεταβλητών συνόλων δεδομένων και βαθυμετρία που προέρχεται από δορυφόρους. Η τελευταία του ερευνητική εργασία επικεντρώνεται στη σύντηξη εναέριων/δορυφορικών εικόνων και παρατηρήσεων μη επανδρωμένων οχημάτων επιφανείας για χαρτογράφηση ρηχής παράκτιας βαθυμετρίας. Ο Ευάγγελος είναι επίσης επισκέπτης ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας στο Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις