Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τα λοκ άουτ στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η ατελής Ηθικοποίηση μιας εργοδοτικής πρακτικής

Νίκος Λεωνιδάκης, «Τα λοκ άουτ στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η ατελής Ηθικοποίηση μιας εργοδοτικής πρακτικής», στο Νίκος Ποταμιάνος (επιμ.), Εκδοχές της ηθικής οικονομίας: Ιστορικές και θεωρητικές μελέτες, Ρέθυμνο 2021, 191-210

  • Νίκος Λεωνιδάκης