Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Νίκος Λεωνιδάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1972. Εργάστηκα για 18 έτη σε διάφορες τράπεζες. Είμαι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα της διπλωματικής: «Η χρηματοδότηση μιας συμμοριόπληκτης βιομηχανίας μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ, η περίπτωση των Εριοκλωστηρίων Πεννιέ- Αφοι Λαναρά ΑΕ», και υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου τμήματος με θέμα της διατριβής: «Παγωμένες Πιστώσεις, η ξεχασμένη κληρονομιά των μεταπολεμικών χρηματοδοτήσεων». Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά και διεθνή ιστορικά συνέδρια. Τα ενδιαφέροντα μου εστιάζονται στην προπολεμική και μεταπολεμική εργατική και οικονομική ιστορία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις