Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Between War and Trade: Remarks on the Political Constitution and Social Composition of the Orthodox Community of Varna (19th c.)