Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Legal and Social History: A New Look