Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Legal and Social History: A New Look

M. Sariyannis, “Ottoman Legal and Social History: A New Look”. Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του Yavuz Aykan (“Les acteurs de la justice à Amid et dans la province du Diyarbekir d’après les sicil provinciaux du 18e siècle (Agents of justice in Amid and the province of Diyarbekir, based on provincial sicil of the eighteenth century”)

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης