Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

VALCA

Ερευνητική Ομάδα

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Juan Carmona-Zabala

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae