Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτριος Στεργιόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Πτυχίο στις Τουρκικές και Σύγχρονες Ασιατικές Σπουδές, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Μεσανατολικές Σπουδές, 2015.
Υποψήφιος Διδάκτορας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο

Το κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον αφορά την μεταμόρφωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής τον 19ο αιώνα εξαιτίας της ενσωμάτωσης τους στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα. Στο διδακτορικό μου, εστιάζω στον οικονομικό και πολιτικό ρόλο των τραπεζιτών και εμπόρων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης από το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου μέχρι και τον πόλεμο του 1897. Συγκεκριμένα, ερευνώ το πως η αστική τάξη διαχειρίστηκε την ταραγμένη συγκυρία της δεκαετίας του 1870 ώστε να κατοχυρώσει την θέση της ως κοινωνική και οικονομική ελίτ. Για την έρευνα μου, αποφεύγω να χρησιμοποιώ κρατικά αρχεία και βασίζομαι σε πρωτογενείς πηγές από οικογενειακά και προσωπικά αρχεία, εφημερίδες, φυλλάδια, βιογραφίες, ημερολόγια, και προσωπική αλληλογραφία στα ελληνικά, οθωμανικά, τουρκικά, αγγλικά και γαλλικά.