Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ARCHERS

Ερευνητική Ομάδα

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ