Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Η ναυτιλία των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης: εμπορικός και πολεμικός στόλος, 1821-1831

Η ναυτιλία των Ελλήνων στα χρόνια της Επανάστασης: εμπορικός και πολεμικός στόλος, 1821-1831

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει το ρόλο του εμπορικού και πολεμικού στόλου στην επιτυχή έκβαση του Αγώνα, αλλά και κατά τα πρώτα έτη συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους, συνεξετάζοντας την οικονομική και πολεμική δράση του.

Επιστημονικός υπεύθυνος Τζελίνα Χαρλαύτη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με ΙΜΣ/ΙΤΕ

Φορέας χρηματοδότησης ‘Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διάρκεια 2016-2019

Η έρευνα αφορά στην παράλληλη μελέτη, για πρώτη φορά, του ελληνικού εμπορικού και πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1831). Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει το ρόλο του εμπορικού και πολεμικού στόλου στην επιτυχή έκβαση του Αγώνα, αλλά και κατά τα πρώτα έτη συγκρότησης του Ελληνικού Κράτους, συνεξετάζοντας την οικονομική και πολεμική δράση του. Η έρευνα φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την επιστημονική γνώση για μια ανεξερεύνητη, αλλά καθοριστική πτυχή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Ερευνητική ομάδα

  • Δρ Κατερίνα Γαλάνη (ΙΜΣ-ΙΤΕ και Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
  • Δημήτρης Δημητρόπουλος (ΕΙΕ)
  • Διονύσης Τζάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
  • Σοφία Λαίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Yποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

  • Βαγγέλης Σαράφης
  • Κώστας Χαλιμούρδας
  • Κωστής Χατζόπουλος
  • Νικόλας Αναστασίου

Ερευνητική Ομάδα

Τζελίνα Χαρλαύτη

Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια ΙΜΣ/ΙΤΕ, Καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας
Curriculum vitae
Κατερίνα Γαλάνη

Κατερίνα Γαλάνη

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae