Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

ΜΕΤΟΠΟ

Μετασχηματίζοντας το αγροτικό και πολιτικό τοπίο : Η εφαρμογή της αγροτικής μεταρρύθμισης στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. [ΠΕ 5 στο πρόγραμμα Κρηπίς ΙΙ «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Το πρόγραμμα, μέρος της ευρύτερης δράσης Κρηπίς ΙΙ, στηρίζεται στην εκμετάλλευση αρχειακού υλικού (Αρχεία Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, κλπ.) που μόλις πρόσφατα παραδόθηκε στην διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Το υλικό αυτό επιτρέπει μια έρευνα σε βάθος σχετικά με την υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Σωκράτης Πετμεζάς

Ερευνητική ομάδα

  • θέση υποψήφιου διδάκτορα υπό προκήρυξη
  • Ευάγγελος Παναγιώτης Δρουγούτης (μεταπτ.φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

 

Το πρόγραμμα, μέρος της ευρύτερης δράσης Κρηπίς ΙΙ, στηρίζεται στην εκμετάλλευση αρχειακού υλικού (Αρχεία Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, κλπ.) που μόλις πρόσφατα παραδόθηκε στην διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Το υλικό αυτό επιτρέπει μια έρευνα σε βάθος σχετικά με την υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της.

 

Υπόθεση προς τεκμηρίωση

Η Αγροτική Μεταρρύθμιση συνδυάστηκε με την βαθύτατη μεταβολή του αγροτικού τοπίου είτε άμεσα (μετατόπιση ή δραματική αναβάθμιση του οικισμένου και καλλιεργημένου χώρου, μετασχηματισμοί των αγροτικών συστημάτων) είτε έμμεσα (οδικά, αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα, κλπ) αλλά -όλο και περισσότερο και του πολιτικού και κοινωνικού τοπίου. Οι νέες ιεραρχίες του χώρου και της αγροτικής (και όχι μόνο) οικονομίας συνδυάσθηκαν με ριζική αναμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών ιεραρχιών. Τον γαιοκτήμονα και τους επιστάτες του, την παραδοσιακή πολιτική ελίτ, συμπλήρωσαν -όταν δεν υποκατέστησαν- οι δικηγόροι που ενεπλάκησαν με την απαλλοτρίωση και εκπροσώπησαν τους συνεταιρισμούς των δικαιούχων και κληρούχων, οι γεωπόνοι, οι πρωτοδίκες, τα στελέχη των συνεταιρισμών αλλά και της τοπικών Τραπεζικών καταστημάτων (ΕΤΕ, ΑΤΕ). Όλοι αυτοί διαμορφώνουν άλλες μορφές και συμπεριφορές στην πολιτική εκπροσώπηση ή διαμεσολάβηση των αγροτικών (και γενικότερα των επαρχιακών) πληθυσμών. Το τοπικό/επαρχιακό πολιτικό «παίγνιο» υποτάχθηκε σε νέους όρους, και ενδύθηκε (όπως και το νέο πολιτικό προσωπικό) άλλες φόρμες παρουσίασης του εαυτού : το πολιτικό τοπίο αναμοχλεύτηκε και αναμόρφωσε το τρόπο πολιτικής εκπροσώπησης.

Ερευνητική Ομάδα

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Γιώργος Γάσιας

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae