Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Άγγελος Δρουγούτης

Υπότροφος Ναυτιλιακής Ιστορίας
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1993. Αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2015 με άριστα και έλαβα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία το 2018 από το ίδιο τμήμα, επίσης με άριστα. Από τον Μάρτιο του 2019 είμαι υποψήφιος διδάκτωρ στην Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο τίτλος της διατριβής μου είναι «Χιώτες εφοπλιστές ανάμεσα στην παγκόσμια ναυτιλία και την Ελληνική οικονομία (1945 – 1975). Η περίπτωση του Ομίλου Ανδρεάδη». Έχω επίσης λάβει την πρώτη υποτροφία για διδακτορικές σπουδές (2019 – 2022) από το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα ενδιαφέροντα μου επικεντρώνονται στην οικονομική και κοινωνική ιστορία, στη ναυτιλιακή ιστορία, στην ιστορία των επιχειρήσεων και στην ιστορία οικονομικών θεωριών. Επιπλέον εργάζομαι σε ταξινομήσεις ιστορικών αρχείων Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων.