Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτριος Αλεξάκης

Ερευνητής Β
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GIS
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Ο Δρ Αλεξάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1977.Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (2001), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2003) και Διδακτορικού Διπλώματος (2009) από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. O Δρ Αλεξάκης εργάζεται ως Ερευνητής Β’ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “Marie Curie” (επισκέπτης ερευνητής στο University College London/UCL, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία)  ενώ έλαβε χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα “ΠΕΝΕΔ 03” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και από το ερευνητικό ινστιτούτο “Institute for Aegean Prehistory (INSTAP)”. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών εργάστηκε ως Επισκέπτης Καθηγητής και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011-2014) και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2014-2018). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εφαρμογές Τηλεπισκόπησης (Δορυφορική, UAV, Φασματοσκοπία, SAR, Αεροφωτογραφίες, Φωτογραμμετρία) και GIS στους τομείς της Γεωμορφολογίας/Φυσικής Γεωγραφίας, των Φυσικών Καταστροφών, της Οικολογίας Τοπίου,  της Αρχαιολογίας Τοπίου, της Χωρικής Ανάλυσης, της Υδρολογίας  και της παρακολούθησης του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό συγγραφικό έργο με  43 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 6 δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων καθώς και περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων.  Είναι κριτής σε 27 επιστημονικά  περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και μέλος του Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών “Remote Sensing MDPI” (Environmental Remote Sensing section) και “Open Geosciences”. Διαθέτει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Έχει εργαστεί σε 40 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (Η2020, FP7, ΘΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΠΕΝΕΔ, ΙΠΕ, INTERREG III, ARCHIMED, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κ.α.). Έχει συγγράψει  μόνος του ή σε συνεργασία έξι (6) εκπαιδευτικά βοηθήματα καθώς και τμήμα εκπαιδευτικού υλικού εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έχει δώσει πλήθος ερευνητικών διαλέξεων ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Κύπρος, Μπαχρείν, κλπ). Έχει εργαστεί ως μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος συνεδρίων,workshop και θερινών σχολείων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις