Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Hadjimitsis, D. G.; Agapiou, A.; Themistocleous, K.; Alexakis, D.; Sarris, A., "Remote Sensing for Archaeological Applications : Management , Documentation and Monitoring", Remote Sensing of Environment - Integrated Approaches.

  • Απόστολος Σαρρής
  • Δημήτριος Αλεξάκης