Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Λίνα Βεντούρα

Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Λίνα Βεντούρα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές κοινωνιολογίας στο Βέλγιο και εκπόνησε τη διατριβή της στην ιστορία στη Γαλλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετανάστευση, τη διασπορά, τις πολιτικές των χωρών αποστολής, τη διεθνικότητα και τους διεθνείς οργανισμούς. Ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη δύο ερευνητικών προγραμμάτων για την ιστορία της μετανάστευσης από την Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε έρευνα με θέμα Μελέτη του κοινωνικού αντίκτυπου της διεθνούς και εσωτερικής μετανάστευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities). Κατά το διάστημα 2012 - 2015 ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα «Διαχείριση της Μετανάστευσης και Διεθνείς Οργανισμοί: Ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης». Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»). Το 2018-2019 ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Δημητρόπουλο (ΙΙΕ/ΕΙΕ), του ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα, τεκμηρίωση, διάχυση» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.