Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας

O Αντώνης Αναστασόπουλος είναι οθωμανολόγος ιστορικός. Είναι αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο διδάσκει από το 1999. Είναι επίσης συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας από το 2001. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Phil.) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο «Imperial Institutions and Local Communities: Ottoman Karaferye, 1758-1774» στη Σχολή Ανατολικών Σπουδών (Faculty of Oriental Studies) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ υπό την επίβλεψη του İ. Metin Kunt. Τον Ιανουάριο 2010 προσκλήθηκε και δίδαξε έναν κύκλο τεσσάρων σεμιναρίων στην École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Historiques et Philologiques, στο Παρίσι, και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 προσκλήθηκε και δίδαξε Ελληνική και Βαλκανική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο θέσης που χρηματοδοτούσε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Είναι αντιπρόεδρος της διεθνούς οθωμανολογικής ένωσης CIÉPO (Comité International des Études Pré-Οttomanes et Ottomanes), διευθυντής (editor-in-chief) του διεθνούς τουρκολογικού περιοδικού Turkish Historical Review και μέλος των διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών του τουρκολογικού περιοδικού Turcica και της σειράς βιβλίων The Ottoman Empire and its Heritage: Politics, Society and Economy (Brill). Έχει επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί πέντε συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και επιστημονικές εγκυκλοπαίδειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τις οθωμανικές επαρχίες με έμφαση στις πολιτικές σχέσεις κατά τον 18ο αιώνα· τις ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου· και την ιστορία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις