Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μπήλιω Μαρκασιώτη

Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Η  Μπήλιω Μαρκασιώτη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Τελείωσε την ειδικότητά της στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2020, με θέμα «ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ TΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ)». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση πολυκαναλικών κυμάτων ανάλυσης-MASW και σεισμικής τομογραφίας διάθλασης -SRT για την απεικόνιση βυθισμένων και θαμμένων αρχαιοτήτων σε πολύ ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων σπουδών της ολοκλήρωσε και σεμινάρια σχετικά με την Οστεοαρχαιολογία. Επιπλέον, η εμπειρία της περιλαμβάνει εργασία στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, στον τομέα της Διαχείρισης Οστεοαρχαιολογικού Υλικού και Γεωαρχαιολογία.