Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτριος Παπασταματίου

Επίκουρος Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Demetris Papastamatiou is Assistant Professor of Ottoman History at the Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. His major research interests focus on wealth distribution, networks of money circulation and commercial relations in the eighteenth-century Ottoman Balkans, while his work is based almost exclusively on pertinent Ottoman sources. His latest book is Wealth Distribution, Social Stratification and Material Culture in an Ottoman Metropolis. Thessaloniki According to the Probate Inventories of the Muslim Court (1761-1770) , Istanbul 2019. In the framework of JaNet, Papastamatiou's research focuses on the examination of the Janissary probate inventories (muhallefat tereke defterleri) of Thessaloniki from 1700 to 1820.