Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αγλαΐα Κάσδαγλη

Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας
Σχετικές Δημοσιεύσεις

Αγλαΐα Κάσδαγλη, «Προίκα και κληρονομιά,κοινωνικό φύλο και άσκηση δικαιωμάτων στις ‘νοταριακές κοινωνίες’ του ελληνικού κόσμου κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους» , Conference on the theme Less favoured – more favoured in law and legal practice: Gender, power and authority, 12th – 19th centuries, organised by members of the electronic site Gender in European Legal History, 12th - 19th centuries, Κοπεγχάγη 27- 29 Σεπτεμβρίου 2004, 7 σελ. Ηλεκτρονική έκδοση [α’ ανάρτηση 2005, τελευταία ανάγνωση 20/8/2012] στη διεύθυνση http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/download/A09_Kasdagli.pdf