Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αγλαΐα Κάσδαγλη, «Προίκα και κληρονομιά,κοινωνικό φύλο και άσκηση δικαιωμάτων στις ‘νοταριακές κοινωνίες’ του ελληνικού κόσμου κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους» , Conference on the theme Less favoured – more favoured in law and legal practice: Gender, power and authority, 12th – 19th centuries, organised by members of the electronic site Gender in European Legal History, 12th - 19th centuries, Κοπεγχάγη 27- 29 Σεπτεμβρίου 2004, 7 σελ. 

Ηλεκτρονική έκδοση [α’ ανάρτηση 2005, τελευταία ανάγνωση 20/8/2012] στη διεύθυνση http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/download/A09_Kasdagli.pdf

  • Αγλαΐα Κάσδαγλη