Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Αποκωδικοποιώντας τις διατάξεις του ΦΕΚ 4829/Β/02.11.2020 που μόλις λάβαμε για τις δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες εντασσόμεθα ως φορέας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω, σε συνέχεια των αποφάσεων που πάρθηκαν σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του ΙΤΕ.

Σε σχέση με τα επιδημιολογικά επίπεδα, ανήκουμε ως Περιφέρεια Κρήτης στο επίπεδο επιτήρησης.

Οι διατάξεις του ΦΕΚ αναφέρονται σε:

(α) Διοικητικά μέτρα (ισχύουν έως τις 30/11):

  1. Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό.
  2. Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% εφόσον συνάδει προς την φύση των καθηκόντων. Το ποσοστό του 50% υπολογίζεται επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν στην προαναφερόμενη ομάδα υψηλού κινδύνου.
  3. Τήρηση της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου παντού υποχρεωτικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
  4. Διενέργεια συναντήσεων εργασίας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Μέγιστος αριθμός 50 άτομα εφόσον οι διαστάσεις του χώρου το επιτρέπουν, ανεξαρτήτως εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου με την προϋπόθεση της επίτευξης σταθερής απόστασης μεταξύ των συμμετεχόντων 1,5 μέτρο.

(β) Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος

Στο νέο ΦΕΚ δεν γίνεται καμία νέα αναφορά για το  Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος, επομένως ισχύει το από 01/10/2020 «Πρωτόκολλο Διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του δημόσιου τομέα» που εστάλη προς all-users στις 20/10/2020 εκ μέρους της ιατρού εργασίας του ΙΤΕ. 

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση κρούσματος στους χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα

14.10.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

1.9.2020 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού_Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ

21.8.2020 Στο συνημμένο αρχείο αποστέλλονται οδηγίες για την πρόληψη COVID-19 μετά από επιστροφή από άδεια

29.7.2020