ΘΕΣΕΙΣ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-2 IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-3 και IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-4 Mεταδιδακτορικοί (Post-Doc) Ερευνητές (3 Θέσεις) με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.

ΘΕΣΕΙΣ: IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-2

IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-3

και IMS/LAB/Κ/P/PostDoc-4

Mεταδιδακτορικοί (Post-Doc) Ερευνητές (3 Θέσεις)

με Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:  Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,  Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με 3 μεταδιδακτορικoύς ερευνητές/τριες στην ερευνητική ενέργεια EE2: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογικών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου».

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές καλούνται να ασχοληθούν ανάμεσα στα άλλα με την διεξαγωγή γεωφυσικών διασκοπήσεων (στην Ελλάδα, Κύπρο κ.α.) με χρήση απλών ή multi-sensor μαγνητομέτρων, multi-antenna GPR, multi-frequency EM. Την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής. Την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων με τεχνικές fusion. Την ανάπτυξη λογισμικών πλοήγησης για τα γεωφυσικά όργανα και την επικοινωνία αυτών με τις μονάδες DGPS. Την αεροφωτογράφιση με μονάδες UAV και την επεξεργασία των αεροφωτογραφιών  (φωτογραμμετρική ανάλυση, δημιουργία DEM, κ.α.). Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα κληθούν να παραδώσουν διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχουν ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχουν ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 24 μήνες (ξεκινώντας από 1 Ιούλιου 2013 ή πιο πρίν)

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:  Γεωφυσική, Γεωλογία, Μηχανικών ή Επιστήμης Υπολογιστών, Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης,  Αρχαιολογικές Επιστήμες, και παρεμφερή πεδία.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής τηλεπισκόπησης (δορυφορική τηλεπισκόπηση ή / και γεωφυσικές διασκοπήσεις).
  3. Να έχουν ένα καλό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed publications) ή/και διεθνή συνέδρια.
  4. Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία με multi-sensor magnetometers, multi-antenna GPR, multi-frequency EM τεχνικές.
  5. Η γνώση προγραμματισμού, επεξεργασίας γεωφυσικών και δορυφορικών εικόνων, η ανάπτυξη λογισμικών πλοήγησης με διαφορικά GPS θα εκτιμηθεί θετικά.
  6. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (Erdas, ENVI, etc), τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
  7. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση asaris@ims.forth.gr ή asaris@ret.forthnet.gr

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 3/3/2013