Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Διεθνές συμπόσιο «Διερευνώντας τη χρονική ετερότητα»

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει διεθνές συμπόσιο με θέμα «Διερευνώντας τη χρονική ετερότητα: μέτρηση του χρόνου και στάσεις απέναντι στο χρόνο στα Βαλκάνια και την Οθωμανική Αυτοκρατορία (16ος-20ός αιώνες)». Οι εργασίες του συμποσίου θα λάβουν χώρα στις 23-24 Οκτωβρίου 2015 στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Νικηφόρου Φωκά 130 και Μελισσηνού, παλιά πόλη Ρεθύμνου).

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Λεμεσού, εταίροι του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», σας προσκαλούν στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015, στις 11:00πμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Iνστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει έκθεση σχετικά με τις έρευνες και την ανασκαφή στη Θηρασία, το μικρό νησί απέναται από τη Θήρα στην οπoία είναι βασικός συντελεστής. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα γίνει μία ενημέρωση από τους συντελεστές της έρευνας στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 20:00.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΠΙΣ Ανακοίνωση Επιλογής Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο πλαισιο του έργου: «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)

Ανακοίνωση Επιλογής Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με ειδίκευση στην Ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αιώνα που θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου: «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)». To Πρακτικό Επιλογής Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με ΑΔΑ: 66ΕΖ469ΗΚΥ-ΥΧ7

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με τίτλο «Η πρώιμη υποδοχή του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού στο ελληνικό θέατρο»

Το Πρόγραμμα Θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Η πρώιμη υποδοχή του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού στο ελληνικό θέατρο». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Νικηφόρου Φωκά 126-130), το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 και ώρα έναρξης 10.15.

Διαβάστε περισσότερα

Αλκυονίδες Ημέρες στην Κρήτη

Το Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει το 9ο Διεθνές Συμπόσιό του με θέμα "Πολιτική σκέψη και πράξη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία".

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece."

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος σε συνεργασία με την ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Νομού Μαγνησίας διοργανώνει διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο 'Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece'.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη θέση μεταπτυχιακού φοιτητή πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΚΡΗΠΙΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική συνάντηση

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ) συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με τίτλο «Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στον χώρο του Ινστιτούτου, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα