Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 1

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 1

Θέματα
• Νέες Τάσεις της Γεωφυσικής Τηλεανίχνευσης & Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στην Αρχαιολογική Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα - Αποτελέσματα

  1. Καντού-Κουφόβουνος
  2. Ίτανος 
  3. Ίσθμια
  4. Αρχαία Στρύμη
  5. Μυκηναϊκό Διμήνι
  6. Αμοργός
  7. Σύβριτος
  8. Κρυονέρι Σερρών
  9. Αλόνησος
  • Απόστολος Σαρρής