Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Μετρικής

Γαραντούδης Ευριπίδης, Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Μετρικής, ΠΕΚ, 2000