Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Karimali, E., "Η νεολιθική εποχή στο Αιγαίο: Διαφορετικές αναγνώσεις και θεματικά πεδία", Επτάκυκλος Ιούν$ıota$ος 1997, vol. 35582, no. Volume 1.