Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Sarris, A., "Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες - Αποκωδικοποίηση και ανασύνθεση του πολιτιμικού χώρου χωρίς ανασκαφή", Scientific American (Greek Edition), pp. 94–100.

  • Απόστολος Σαρρής