Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Rowlands, Al.; Sarris, A., "Detection of exposed and subsurface archaeological remains using multi-sensor remote sensing", Journal of Archaeological Science, vol. 5, no. 34, pp. 795–803.

  • Απόστολος Σαρρής
https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.06.018