Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Papadopoulos, N.; Sarris, A.; Kokkinou, E.; Wells, B.; Penttinen, A.; Savini, E.; Tsokas, G. N.; Tsourlos, P., "Contribution of multiplexed electrical resistance and magnetic techniques to the archaeological investigations at Poros, Greece", Archaeological Prospection, April/June, vol. 2, no. 13, pp. 75–90.

  • Απόστολος Σαρρής
  • Νίκος Παπαδόπουλος
https://doi.org/10.1002/arp.271