Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τεχνοκρατία και Πολιτική. Οι μηχανικοί του Κράτους της Γαλλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Άννα Μαχαιρά, Τεχνοκρατία και Πολιτική. Οι μηχανικοί του Κράτους της Γαλλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ΠΕΚ, (υπό έκδοση)