Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Για το εργαστήριο του Γκρέκο στη Ρώμη / En torno al taller del Greco en Roma

Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, «Για το εργαστήριο του Γκρέκο στη Ρώμη / En torno al taller del Greco en Roma», στο Νίκος Χατζηνικολάου (επιμ.), Ο Γκρέκο και το εργαστήριό του / El Greco y su taller, κατάλογος έκθεσης (Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2007-2008), Αθήνα – Μαδρίτη: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2007, 69-95.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου