Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Από του Νείλου μέχρι του Δουνάβεως, Τόμοι Α1, Α2
Έντυπo/η Βιβλίο
ISBN: 978-960-524-148-3

Το Χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελματικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Εκδόσεις ΙΜΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2004
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

Με τον διπλό αυτό τόμο αρχίζει η δημοσίευση των πορισμάτων του ερευνητικού προγράμματος για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου, που έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία δώδεκα χρόνια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Παρακολουθείται η εισαγωγή στην πρώιμη μετεπαναστατική ελληνική κοινωνία του πρωτοεμφανιζόμενου θεσμού των τακτικών θεατρικών παραστάσεων, και η επίπονη ανάδυση ενός νέου επαγγελματικού κλάδου που κατορθώνει τελικά να εδραιωθεί, χάρις στο σύστημα των ασταμάτητων περιοδειών των μελών του, στα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχειοθετείται η αυτοσχέδια σταδιακή ανάπτυξη της τέχνης του εγχώριου ηθοποιού, και καταγράφεται η αμήχανη ταλάντευση των σύγχρονων δραματουργών ανάμεσα στα ιδανικά του νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού, στο πλαίσιο της υιοθέτησης δυσαφομοίωτων ευρωπαϊκών προτύπων για τη σφυρηλάτηση μιας νέας εθνικής ταυτότητας.
Στο εκτενές παράρτημα (Τόμος Α2) καταγράφονται όλες οι γνωστές ελληνικές παραστάσεις της περιόδου 1828-1875 και ιχνηλατούνται συστηματικά όλες οι καταχωρημένες στον τοπικό τύπο εξορμήσεις των ελληνικών θιάσων στον ευρύτερο χώρο της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας -από το Βουκουρέστι και την Οδησσό ώς τη Λάρνακα και την Αλεξάνδρεια, από την Αθήνα και τη Σύρο ώς τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη.


Τόμος Α1: Ως φοίνιξ εκ της τέφρας του... (1828-1875), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002
Τόμος Α2: Παράρτημα 1828-1875, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002.

  • Θόδωρος Χατζηπανταζής