Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μέντη Δώρα, Ταχοπούλου Ολυμπία (2004), Βιβλιογραφικός Οδηγός των Ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο

Μέντη Δώρα, Ταχοπούλου Ολυμπία (2004), Βιβλιογραφικός Οδηγός των Ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο