Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A tentative estimation of the Greek terms of trade in the 19th century (1851-1914)

Σ.Δ. Πετμεζάς, “A tentative estimation of the Greek terms of trade in the 19th century (1851-1914)” στο Αντα Διάλλα, ΝίκηΜαρωνίτη (επιμ.), State, Economy, Society (19th-20th centuries). Essays in Honor of Emeritus Professor George B. Dertilis. Κράτος, Οικονομία, Κοινωνία (19ος-20ςαιώνας). Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Γιώργου Β. Δερτιλή, Μεταίχμιο Αθληνα, 2013, σελ.245-261.

  • Σωκράτης Πετμεζάς