Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The modernization of agriculture in Greece (ca.1920-1970): variation of a European Mediterranean Model?

Σ.Δ. Πετμεζάς, "The modernization of agriculture in Greece (ca.1920-1970): variation of a European Mediterranean Model?" in P.Moser and T.Varley (eds.) Integration through Subordination. The Politics of Agricultural Modernisation in Industrial Europe, Brepols Publishers, Turnhout 2013, σελ.109-131.

  • Σωκράτης Πετμεζάς