Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Συγκέντρωση γης και επενδυτικές πρακτικές στον δήμο Δύμης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

Ε.Κουτρουβίδης, "Συγκέντρωση γης και επενδυτικές πρακτικές στον δήμο Δύμης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα", Τα Ιστορικά, τχ.52 (2010)