Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912

Χρήστος Λούκος, «Η ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912», Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Αθήνα, πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, 1896- 1906, εκδ. Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, Αθήνα, 2004, σ. 55-98.

  • Χρήστος Λούκος