Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως. Κατάλογος, μέρος πρώτο: έντυπα του παλαιού βιβλίου εισαγωγής

Χρήστος Λούκος(επιμ.), Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως. Κατάλογος, μέρος πρώτο: έντυπα του παλαιού βιβλίου εισαγωγής, καταγραφή: Οντέτ Βάρων- Βασάρ, Μαρίζα Δαλεζίου, εκδ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως- Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Ερμούπολη 2003, 659 σ.

  • Χρήστος Λούκος