Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πόλη και οι νεκροί της (Ερμούπολη, 19ος αιώνας)

Χρήστος Λούκος, «Η πόλη και οι νεκροί της (Ερμούπολη, 19ος αιώνας)», στον τόμο: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (εκδ.), Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Διεθνές συνέδριο (Αθήνα 27-30 Νοεμ. 1997), Αθήνα 2000.

  • Χρήστος Λούκος