Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Les petites villes en Grèce (1830-1912). Problèmes de définition et de hiérarchie

Χρήστος Λούκος, «Les petites villes en Grèce (1830-1912). Problèmes de définition et de hiérarchie», στον τόμο: Olivier Zeller (dir.), Petites villes d'Europe, αφιέρωμα στα: Cahiers d'histoire, τ. XLIII/3-4 (1998), σ. 587-602.

  • Χρήστος Λούκος