Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
From Heaven to Earth. Perceptions of reality in icon painting

Όλγα Γκράτζιου, «From Heaven to Earth. Perceptions of reality in icon painting», Ikon 9 (2016), 53-64.

  • Όλγα Γκράτζιου