Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Cretan Architecture and Sculpture in the Venetian Period

Όλγα Γκράτζιου, «Cretan Architecture and Sculpture in the Venetian Period», στο Anastasia Drandaki (επιμ.), The Origins of El Greco. Icon Painting in Venetian Crete, Νέα Υόρκη 2009, 19-27.

  • Όλγα Γκράτζιου